Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

RESTAURANT PAIOLET SL, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
RESTAURANT PAIOLET SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de RESTAURANT PAIOLET SL.

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: paiolet.cat
Nom comercial: Paiolet Restaurant i Bar de tapes
Denominació social: RESTAURANT PAIOLET SL
NIF: B43951680
Domicili social: Rambla Felip Pedrell, 56 – TORTOSA 43500 (TARRAGONA)
Telèfon: 977446653
correu electrònic: clara@paiolet.cat
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): DX1514335

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de paiolet.cat.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic clara@paiolet.cat.

 

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

4. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

A. INFORMACIÓ GENERAL
La titularitat d’aquest lloc web, paiolet.cat, (en endavant lloc web) l’ostenta: Restaurant Paiolet S.L, proveïda de NIF B43951680 i inscrita en el Registre Mercantil; i les seves dades registrals són DX1514335 i les dades de contacte són: Rambla Felip Pedrell, 56 – Tortosa clara@paiolet.cat.
Aquest document (així com tots els altres documents que aquí es mencionen) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (paiolet.cat) i la compra o adquisició de productes i / o serveis en el mateix (en endavant, Condicions) .
A efectes d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat quepaiolet.cat desenvolupa a través del Lloc Web comprèn:
La reserva i pagament dels menús de grups.
A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i / o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de paiolet.cat.

A l’utilitzar aquest lloc web o a el fer i / o sol·licitar l’adquisició d’un producte i / o servei a través de la mateixa l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, pel que si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest Lloc Web.
Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-cada vegada que accedeixi, navegui i / o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i / o serveis.
Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

 

B. L’USUARI
L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.
L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

    • Fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
    • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.
    • Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades (veure Avís Legal i condicions generals d’ús).

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a acceptar contractes a través d’aquest Lloc Web.
El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya.Paiolet.cat no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Paiolet.cat declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.
L’Usuari podrà formalitzar, a elecció seva, amb Paiolet.cat el contracte de compravenda dels productes i / o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

C. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ
Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i / o adquisició en línia de Paiolet.cat, durant el qual diversos productes i / o serveis poden ser seleccionats i afegits a l’cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: “PAGAMENT AMB TARGETA”.
Així mateix, l’Usuari haurà d’omplir i / o comprovar la informació que en cada pas se li prega, però, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.
Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Paiolet.cat ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i / o prestació de servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si és el cas, se li informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui confirmada. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió a al Lloc Web.
Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través de l’correu electrònic. I, si és el cas, a través del seu espai personal de connexió a al Lloc Web. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a Paiolet.cat utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o mitjançant les dades de contacte facilitades més amunt.
L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte i / o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest en la seva pàgina del Lloc Web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, mode en el qual es duran a terme i / o cost de les prestacions; i reconeix que la realització d’la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de Paiolet.cat per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent a la LOPD i als drets que assisteixen als Usuaris d’acord amb la política de privacitat d’aquest lloc web (Avís Legal i condicions generals d’ús).

 

D. DISPONIBILITAT
Totes les comandes de compra rebudes per Paiolet.cat mitjançant el lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i / o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i / o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa a el subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, Paiolet.cat es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això també és aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

 

E. PREUS I PAGAMENT
Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.
Els mitjans de pagament acceptats serà: Targeta de crèdit o dèbit
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si l’entitat no autoritzés el pagament, Paiolet.cat no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Una vegada que Paiolet.cat rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i / o confirmació de el servei que es presta en forma i, si s’escau, lloc establert.
En tot cas, a l’fer clic a “FER PAGAMENT AMB TARGETA” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu o que, si s’escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

 

F. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS
Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error a l’introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb Paiolet.cat a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si s’escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció a client, i / o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió a al Lloc Web.
En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “FER PAGAMENT AMB TARGETA”, té accés a l’espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.
De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i condicions generals d’ús per a demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

G. DEVOLUCIONS
En els casos en què l’Usuari adquirís productes en o través del Lloc Web de titular, l’assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment
L’Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant té dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent de l’transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de PAIOLET.CAT o en cas que els béns que componen el seu demanat es lliurin per separat, als 14 dies naturals de el dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent de l’transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra.
Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari ha de notificar la seva decisió a PAIOLET.CAT. Podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web

L’Usuari, sense importar el mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir de el contracte de compra.
Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.
En cas de desistiment, Paiolet.cat reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què Paiolet.cat és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.
Paiolet.cat reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari.

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions a el dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CD / DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament.
En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’usuari pogués contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació de el servei ha estat completament executada, o quan hagi començat , amb el consentiment exprés de l’consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Paiolet.cat, haurà perdut el seu dret de desistiment.
En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte o servei ha estat usat o prestat més enllà de la mera obertura d’ell mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Garanties
L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte
En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per Paiolet.cat  i posseeixin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes de el mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte de el mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d’aquest.

 

H. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Excepte disposició legal en sentit contrari,Paiolet.cat no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

● Paiolet.cat aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes de el navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole.

● Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament de l’servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar de el servei.Paiolet.cat posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels serveis o productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

● En general, Paiolet.cat no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiu:
–  Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
–  Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o
no) o amenaça o preparatius de guerra.
–  Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
–  Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres
mitjans de transport, públics o privats.
–  Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions. o Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.
D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Paiolet.cat disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major.
Paiolet.cat posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions tot i la causa de força major.

 

I. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS
Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Paiolet.cat siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).
A efectes contractuals, l’Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Paiolet.cat enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.
L’usuari pot enviar notificacions i / o comunicar-se amb Paiolet.cat a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, Paiolet.cat pot contactar i / o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic a l’adreça postal facilitada.

 

J. RENÚNCIA
Cap renúncia de Paiolet.cat a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per Paiolet.cat de compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonera l’Usuari de l’acompliment de les seves obligacions.
Cap renúncia de Paiolet.cat a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte té efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.

 

K. NUL·LITAT
Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

 

L. ACORD COMPLET
Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i Paiolet.cat en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.
L’Usuari i Paiolet.cat reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

 

M. PROTECCIÓ DE DADES
La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a Paiolet.cat en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractades d’acord amb el que estableixen les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i condicions generals d’ús). A l’fer accedir, navegar i / o utilitzar el Lloc Web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

 

N. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a TORTOSA.

 

O. QUEIXES I RECLAMACIONS
L’usuari pot fer arribar a Paiolet.cat les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a el principi d’aquestes Condicions (Informació General).
A més, Paiolet.cat disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Paiolet.cat en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten a el principi d’aquestes Condicions (Informació General).
Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre Paiolet.cat i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE No 524/2013 de el Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Podeu accedir a aquest mètode a través de la pàgina web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Obrir Chat
Necessita ajuda?
Hola, Com podem ajudar-te?